นางสาวหทัยชนก ปริยกานต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Young Corporate Financial Officer 2016

นางสาวหทัยชนก ปริยกานต์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการเข้าร่วมโครงการ Young Corporate Financial Officer 2016 (Young YFO 2016) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน

Read more

องค์การนักศึกษา จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดย สำนักพัฒนานักศึกษา จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และคณาจารย์ รวมทั้งจัดการประกวดดาวและเดือน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ประมวลภาพ

Read more

องค์การนักศึกษา ม.พายัพ จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดย สำนักพัฒนานักศึกษา จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และคณาจารย์ รวมทั้งจัดการประกวดดาวและเดือน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ประมวลภาพ

Read more

เชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ

Read more

ขอเรียนเชิญร่วมงาน รับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน รับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดงานในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารสายธารธรรม พบกับการแสดง ดนตรี นักร้องมากมาย การประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ และรับของรางวัลจาก ผู้สนับสนุนอีกมากมาย

Read more

คณะกรรมการนักศึกษาหอพักเขตแม่คาว ปีการศึกษา2559 เข้ารายงานตัวต่ออธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการนักศึกษาหอพักเขตแม่คาว ประจำปีการศึกษา2559 เข้ารายงานตัวต่ออธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหอพักให้น่าอยู่อาศัย ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล ชมภาพ

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด Student Open 2016 ประเภทประชาชนชายรุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 58-63 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 2

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ซ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รายการ จาก Solo Freestye4,Solo Comp Freestyle4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จาก

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกนันท์ มีปลอด นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศปืนยาวอัดลมหญิงประเภททั่วไป ในการแข่งขันกีฬายิงปืน Suphanburi Shooting ครั้งที่10 ชิงถ้วยรางวัลฯ พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

Read more

กิจกรรมพากันมาหาความหมาย รับน้องปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมพากันมาหาความหมาย รับน้องปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยรวมนักศึกษาปี 1 ทุกคณะและวิทยาลัย ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ชมภาพ

Read more