บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการจุดเทียนแปรอักษรพร้อมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”

ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ นำบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการจุดเทียนแปรอักษรพร้อมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” โดยคณะนักร้องจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ และวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ

Read more

วิทยาลัยดุริยศิลป์ และศิษย์เก่า ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกคน ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารศรีสังวาลย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ โดยร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับที่อาจารย์บรูซ แกสตัน อดีตอาจารย์ดุริยศิลป์ได้กรุณาเรียบเรียงไว้ ซึ่งเป็นฉบับที่มีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง และพิเศษสุดคือได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี

Read more

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.39 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับประชาชนชาวเชียงใหม่ กว่า 35,000 คน จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สำนักงานหอพักหอพักนักศึกษา (เขตแม่คาว) จัด Dormitory big cleaning day 2016

สำนักงานหอพักหอพักนักศึกษา (เขตแม่คาว) โดยคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก จัดโครงการ Dormitory big cleaning day 2016 ดมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2016 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการปรับปรุงพัฒนาให้หอพักสะอาด และเป็นสถานที่ที่น่าพักอาศัย ภาพประกอบ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติมารยาทในการรับประทานอาการแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมแชงกรีลา

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ รายวิชา รร423 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติมารยาทในการรับประทานอาการแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมแชงกรีลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ภาพประกอบ

Read more

นายพิธาน ราชรักษ์ ได้รับรางวัลอนุชนดีเด่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สาขานันทนาการและการเสริมสร้างสัมพันธ์)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิธาน ราชรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสเข้ารับรางวัลอนุชนดีเด่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สาขานันทนาการและการเสริมสร้างสัมพันธ์) มอบโดย ศจ.ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

Read more

คณะนักร้องประสานเสียง “Payap University Choir” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียงนานาชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องประสานเสียง “Payap University Choir” จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดยอาจารย์อายุ นามเทพ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Category GS-Gospel &Spiritual ในการแข่งขัน 1st Lanna International Choir Competition

Read more

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. และ กรอ.

งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) กลุ่ม กยศ. ต่อเนื่องสถาบันเดิม กยศ. รายใหม่ ทุกชั้นปี และ กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559

Read more

กิจกรรม Payap USR ครั้งที่ 3 อาคารเบญจบรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ Payap USR ณ บริเวณ อาคารเบญจบรรณ และ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณอาคารประกาศก ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษา เรียนรู้จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

Read more

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จัดโครงการ “ชาวพายัพ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยเทิดไท้องค์ราชัน”

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ “ชาวพายัพ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร

Read more