นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นตัวแทนเชิญเหรียญรางวัล การแข่งขันมวยมหาวิทยาลัยโลก

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นตัวแทนเชิญเหรียญรางวัล การแข่งขันมวยมหาวิทยาลัยโลก FISU ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ตัวแทนนักศึกษาม.พายัพ เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

มหาวิทยาลัยพายัพส่งนักศึกษาช่วยงานเลี้ยงต้อนรับเยาวชนอาเซียน โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Read more

ม.พายัพ ร่วมประชุมเตรียมจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 14

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดยอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ภาพประกอบ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ Payap USR ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดโดยรอบอาคารทรินิตี้

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ Payap USR ครั้งที่ 2  ทำความสะอาดโดยรอบอาคารทรินิตี้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ภาพประกอบ

Read more

ม.พายัพ นำนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม ร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ จำนวน 14 สถาบัน เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ถิ่นสองแคว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม

Read more

ม.พายัพ จัดกิจรรม PAYAP USR ครั้งที่ 1ดูแลบำรุงต้นไม้ที่ปลูกทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งตะวันออก

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ PAYAP USR (University Social Responsibility) ครั้งที่ 1ดูแลบำรุงต้นไม้ที่ปลูกทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งตะวันออก ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษารู้จักและเห็นความสำคัญเพื่อสร้างสำนึกความ รับผิดชอบ มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน ต่อสังคม

Read more

องค์การนักศึกษา จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดย สำนักพัฒนานักศึกษา จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และคณาจารย์ รวมทั้งจัดการประกวดดาวและเดือน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ประมวลภาพ

Read more

องค์การนักศึกษา ม.พายัพ จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดย สำนักพัฒนานักศึกษา จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และคณาจารย์ รวมทั้งจัดการประกวดดาวและเดือน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ประมวลภาพ

Read more

เชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ

Read more

ขอเรียนเชิญร่วมงาน รับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน รับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดงานในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารสายธารธรรม พบกับการแสดง ดนตรี นักร้องมากมาย การประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ และรับของรางวัลจาก ผู้สนับสนุนอีกมากมาย

Read more