ม.พายัพ ร่วมประชุมเตรียมจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 14

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดยอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ภาพประกอบ

Read more

ม.พายัพ นำนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม ร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ จำนวน 14 สถาบัน เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ถิ่นสองแคว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม

Read more

ขอเรียนเชิญร่วมงาน รับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน รับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดงานในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารสายธารธรรม พบกับการแสดง ดนตรี นักร้องมากมาย การประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ และรับของรางวัลจาก ผู้สนับสนุนอีกมากมาย

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดย องค์การนักศึกษา

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความสำนึกในพระคุณของครูอาจารย์ และได้ตระหนักถึงบุญคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งร่วมกันน้อมจิตลงกราบอภัยที่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์ทั้งโดยเจตนาหรือมิได้เจตนาก็ตาม อีกทั้งการจัดพิธีไหว้ครู ยังเป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของไทยอีกด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more