ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.39 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับประชาชนชาวเชียงใหม่ กว่า 35,000 คน จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

Read more

นายพิธาน ราชรักษ์ ได้รับรางวัลอนุชนดีเด่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สาขานันทนาการและการเสริมสร้างสัมพันธ์)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิธาน ราชรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสเข้ารับรางวัลอนุชนดีเด่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สาขานันทนาการและการเสริมสร้างสัมพันธ์) มอบโดย ศจ.ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

Read more

คณะนักร้องประสานเสียง “Payap University Choir” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียงนานาชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องประสานเสียง “Payap University Choir” จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดยอาจารย์อายุ นามเทพ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Category GS-Gospel &Spiritual ในการแข่งขัน 1st Lanna International Choir Competition

Read more

นางสาวหทัยชนก ปริยกานต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Young Corporate Financial Officer 2016

นางสาวหทัยชนก ปริยกานต์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการเข้าร่วมโครงการ Young Corporate Financial Officer 2016 (Young YFO 2016) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด Student Open 2016 ประเภทประชาชนชายรุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 58-63 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 2

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ซ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รายการ จาก Solo Freestye4,Solo Comp Freestyle4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จาก

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกนันท์ มีปลอด นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศปืนยาวอัดลมหญิงประเภททั่วไป ในการแข่งขันกีฬายิงปืน Suphanburi Shooting ครั้งที่10 ชิงถ้วยรางวัลฯ พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

Read more