อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด Student Open 2016 ประเภทประชาชนชายรุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 58-63 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 2

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ซ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รายการ จาก Solo Freestye4,Solo Comp Freestyle4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จาก

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกนันท์ มีปลอด นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศปืนยาวอัดลมหญิงประเภททั่วไป ในการแข่งขันกีฬายิงปืน Suphanburi Shooting ครั้งที่10 ชิงถ้วยรางวัลฯ พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

Read more

นักศึกษาทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทกีฬายิงปืน) เข้าพบอธิการบดี

อาจารย์ทศพล บุญศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทกีฬายิงปืน) เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อขอรับโอวาทก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน SUPHANBURI ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัลฯ พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่

Read more

นักศึกษาทุนโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ เข้าพบและขอพรจากอธิการบดี ก่อนเดินทางไปแข่งขันรายการ Skate Asia 2016

อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยนางพวงชมภู ปัญโญ หัวหน้างานทุนการศึกษาและคณะ นำนางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ซ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีที่ 3 นักศึกษาทุนโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ เข้าพบและขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

Read more