วิทยาลัยดุริยศิลป์ และศิษย์เก่า ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกคน ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารศรีสังวาลย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ โดยร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับที่อาจารย์บรูซ แกสตัน อดีตอาจารย์ดุริยศิลป์ได้กรุณาเรียบเรียงไว้ ซึ่งเป็นฉบับที่มีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง และพิเศษสุดคือได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี

Read more

สำนักงานหอพักหอพักนักศึกษา (เขตแม่คาว) จัด Dormitory big cleaning day 2016

สำนักงานหอพักหอพักนักศึกษา (เขตแม่คาว) โดยคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก จัดโครงการ Dormitory big cleaning day 2016 ดมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2016 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการปรับปรุงพัฒนาให้หอพักสะอาด และเป็นสถานที่ที่น่าพักอาศัย ภาพประกอบ

Read more

กิจกรรม Payap USR ครั้งที่ 3 อาคารเบญจบรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ Payap USR ณ บริเวณ อาคารเบญจบรรณ และ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณอาคารประกาศก ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษา เรียนรู้จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

Read more

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จัดโครงการ “ชาวพายัพ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยเทิดไท้องค์ราชัน”

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ “ชาวพายัพ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นตัวแทนเชิญเหรียญรางวัล การแข่งขันมวยมหาวิทยาลัยโลก

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นตัวแทนเชิญเหรียญรางวัล การแข่งขันมวยมหาวิทยาลัยโลก FISU ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ Payap USR ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดโดยรอบอาคารทรินิตี้

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ Payap USR ครั้งที่ 2  ทำความสะอาดโดยรอบอาคารทรินิตี้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ภาพประกอบ

Read more

ม.พายัพ จัดกิจรรม PAYAP USR ครั้งที่ 1ดูแลบำรุงต้นไม้ที่ปลูกทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งตะวันออก

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ PAYAP USR (University Social Responsibility) ครั้งที่ 1ดูแลบำรุงต้นไม้ที่ปลูกทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งตะวันออก ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษารู้จักและเห็นความสำคัญเพื่อสร้างสำนึกความ รับผิดชอบ มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน ต่อสังคม

Read more

เชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ

Read more

กิจกรรมพากันมาหาความหมาย รับน้องปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมพากันมาหาความหมาย รับน้องปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยรวมนักศึกษาปี 1 ทุกคณะและวิทยาลัย ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ชมภาพ

Read more