นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติมารยาทในการรับประทานอาการแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมแชงกรีลา

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ รายวิชา รร423 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติมารยาทในการรับประทานอาการแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมแชงกรีลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ภาพประกอบ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ชมภาพเพิ่ม

Read more