วิทยาลัยดุริยศิลป์ และศิษย์เก่า ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกคน ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารศรีสังวาลย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ โดยร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับที่อาจารย์บรูซ แกสตัน อดีตอาจารย์ดุริยศิลป์ได้กรุณาเรียบเรียงไว้ ซึ่งเป็นฉบับที่มีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง และพิเศษสุดคือได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี

Read more

ตัวแทนนักศึกษาม.พายัพ เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

มหาวิทยาลัยพายัพส่งนักศึกษาช่วยงานเลี้ยงต้อนรับเยาวชนอาเซียน โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Read more

องค์การนักศึกษา จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดย สำนักพัฒนานักศึกษา จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และคณาจารย์ รวมทั้งจัดการประกวดดาวและเดือน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ประมวลภาพ

Read more

คณะกรรมการนักศึกษาหอพักเขตแม่คาว ปีการศึกษา2559 เข้ารายงานตัวต่ออธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการนักศึกษาหอพักเขตแม่คาว ประจำปีการศึกษา2559 เข้ารายงานตัวต่ออธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหอพักให้น่าอยู่อาศัย ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล ชมภาพ

Read more