ม.พายัพ นำนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม ร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ จำนวน 14 สถาบัน เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ถิ่นสองแคว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *