ม.พายัพ ร่วมประชุมเตรียมจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 14

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดยอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *