ตัวแทนนักศึกษาม.พายัพ เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

มหาวิทยาลัยพายัพส่งนักศึกษาช่วยงานเลี้ยงต้อนรับเยาวชนอาเซียน โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *