นักศึกษาทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทกีฬายิงปืน) เข้าพบอธิการบดี

อาจารย์ทศพล บุญศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทกีฬายิงปืน) เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อขอรับโอวาทก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน SUPHANBURI ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัลฯ พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ในระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2559 ณ. สนามยิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 1. นางสาวชนกนันท์ มีปลอด ประเภทปืนยาวอัดลมหญิง 2. นางสาวยวิษฐา รัตนวิไลกุล ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง 3. นางสาวโยษิตา รัตนวิไลกุล ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง ชมภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *