ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. และ กรอ.

งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) กลุ่ม กยศ. ต่อเนื่องสถาบันเดิม กยศ. รายใหม่ ทุกชั้นปี และ กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *