กิจกรรมพากันมาหาความหมาย รับน้องปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมพากันมาหาความหมาย รับน้องปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยรวมนักศึกษาปี 1 ทุกคณะและวิทยาลัย ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ชมภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *