คณะนักร้องประสานเสียง “Payap University Choir” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียงนานาชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องประสานเสียง “Payap University Choir” จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดยอาจารย์อายุ นามเทพ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Category GS-Gospel &Spiritual ในการแข่งขัน 1st Lanna International Choir Competition 2016 ระหว่างวันที่ 13 – 23 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *