สำนักงานหอพักหอพักนักศึกษา (เขตแม่คาว) จัด Dormitory big cleaning day 2016

สำนักงานหอพักหอพักนักศึกษา (เขตแม่คาว) โดยคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก จัดโครงการ Dormitory big cleaning day 2016 ดมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2016 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการปรับปรุงพัฒนาให้หอพักสะอาด และเป็นสถานที่ที่น่าพักอาศัย ภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *