ภาพบรรยากาศในวันรับปริญญา 12 พฤศจิกายน 2559

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมชื่นชมกับความสำเร็จของบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 (รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pyuofficial)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *