อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ซ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รายการ จาก Solo Freestye4,Solo Comp Freestyle4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จาก Footwork4 ในการแข่งขันรายการ Skate Asia 2016 ที่ Kuala Lumpur , Malaysia ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี ชมภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *