อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด Student Open 2016 ประเภทประชาชนชายรุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 58-63 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี ชมภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *