ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ชมภาพเพิ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *