เชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ และมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิต สามารถแจ้งชื่อได้ที่งานทุนการศึกษา ภายในวันที่ 28 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 7832

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *