เชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ

Read more

ขอเรียนเชิญร่วมงาน รับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน รับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดงานในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารสายธารธรรม พบกับการแสดง ดนตรี นักร้องมากมาย การประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ และรับของรางวัลจาก ผู้สนับสนุนอีกมากมาย

Read more

คณะกรรมการนักศึกษาหอพักเขตแม่คาว ปีการศึกษา2559 เข้ารายงานตัวต่ออธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการนักศึกษาหอพักเขตแม่คาว ประจำปีการศึกษา2559 เข้ารายงานตัวต่ออธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหอพักให้น่าอยู่อาศัย ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล ชมภาพ

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวสุรัตน์ แก้วดวงแสง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด Student Open 2016 ประเภทประชาชนชายรุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 58-63 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 2

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ซ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รายการ จาก Solo Freestye4,Solo Comp Freestyle4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จาก

Read more

อธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกนันท์ มีปลอด นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศปืนยาวอัดลมหญิงประเภททั่วไป ในการแข่งขันกีฬายิงปืน Suphanburi Shooting ครั้งที่10 ชิงถ้วยรางวัลฯ พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

Read more

กิจกรรมพากันมาหาความหมาย รับน้องปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมพากันมาหาความหมาย รับน้องปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยรวมนักศึกษาปี 1 ทุกคณะและวิทยาลัย ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ชมภาพ

Read more

นักศึกษาทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทกีฬายิงปืน) เข้าพบอธิการบดี

อาจารย์ทศพล บุญศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทกีฬายิงปืน) เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อขอรับโอวาทก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน SUPHANBURI ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัลฯ พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดย องค์การนักศึกษา

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความสำนึกในพระคุณของครูอาจารย์ และได้ตระหนักถึงบุญคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งร่วมกันน้อมจิตลงกราบอภัยที่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์ทั้งโดยเจตนาหรือมิได้เจตนาก็ตาม อีกทั้งการจัดพิธีไหว้ครู ยังเป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของไทยอีกด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

นักศึกษาทุนโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ เข้าพบและขอพรจากอธิการบดี ก่อนเดินทางไปแข่งขันรายการ Skate Asia 2016

อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยนางพวงชมภู ปัญโญ หัวหน้างานทุนการศึกษาและคณะ นำนางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ซ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีที่ 3 นักศึกษาทุนโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ เข้าพบและขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

Read more